Osoby w wieku 70+ będą mogły za pośrednictwem specjalnej infolinii zgłaszać prośbę o zrobienie zakupów. Informacja o tym trafi do ośrodka pomocy społecznej, który zajmie się organizacją takiej usługi.
Tak ma działać nowy program „Wspieraj seniora”. Jego koordynatorem jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, a dużą rolę będzie w nim odgrywać Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Program jest skierowany do osób starszych, które z uwagi na ryzyko zarażenia koronawirusem zdecydują się zostać w domu i będą potrzebowały zrobienia zakupów obejmujących artykuły pierwszej potrzeby, głównie spożywcze i środki higieny osobistej.
– Pomoc jest przewidziana dla osób, które skończyły 70 lat, ale w szczególnych przypadkach otrzymają ją też młodsi seniorzy – mówiła Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.