Osoby w wieku 70+ będą mogły za pośrednictwem specjalnej infolinii zgłaszać prośbę o zrobienie zakupów. Informacja o tym trafi do ośrodka pomocy społecznej, który zajmie się organizacją takiej usługi.
Tak ma działać nowy program „Wspieraj seniora”. Jego koordynatorem jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, a dużą rolę będzie w nim odgrywać Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Program jest skierowany do osób starszych, które z uwagi na ryzyko zarażenia koronawirusem zdecydują się zostać w domu i będą potrzebowały zrobienia zakupów obejmujących artykuły pierwszej potrzeby, głównie spożywcze i środki higieny osobistej.
– Pomoc jest przewidziana dla osób, które skończyły 70 lat, ale w szczególnych przypadkach otrzymają ją też młodsi seniorzy – mówiła Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.
W praktyce będzie to wyglądać tak, że aby otrzymać wsparcie, starsza osoba musi zadzwonić na ogólnopolską infolinię (tel. 22 505 11 11) i zgłosić konsultantowi potrzebę dostarczenia zakupów. Ten przekaże numer seniora do odpowiedniego ośrodka pomocy społecznej. Jego pracownik skontaktuje się z tą osobą – zweryfikuje zgłoszenie oraz ustali szczegóły związane z potrzebnymi zakupami. Jak będzie wyglądało ich dostarczenie, gminy będą decydować indywidualnie. Zakupy będą mogli przynieść pracownicy ośrodka, a także osoby wchodzące w skład wspomnianego Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, w tym wolontariusze, żołnierze WOT oraz harcerze. Gmina będzie też mogła zdecydować się na zlecenie tej usługi np. organizacji pozarządowej (w trybie uproszczonym, bez konieczności ogłaszania konkursu ofert).
Na zorganizowanie i realizację działań pomocowych będzie samorządowi przysługiwać dotacja z budżetu państwa. Jak zapowiedziała minister Maląg, na ten cel zostanie przeznaczone 100 mln zł, a jeśli będzie taka potrzeba, to kwota zostanie zwiększona. Gmina będzie mogła wydać te środki na zatrudnienie nowych pracowników, przyznanie dodatków zadaniowych dla kadry, która zajmie się nowymi obowiązkami, zlecenie tej usługi organizacji pozarządowej albo zapłacić za nią podmiotowi prywatnemu.
Osoby, które będą chciały się włączyć w pomaganie seniorom, powinny wypełnić ankietę znajdującą się na stronie www.wspierajseniora.pl lub zgłosić się osobiście do swojego ośrodka pomocy społecznej.