Pracodawcą wójta jest urząd gminy. Czynności z zakresu prawa pracy wobec niego (a także wobec burmistrza czy prezydenta miasta) związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności wyznaczona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoba go zastępująca lub sekretarz gminy. W zakresie tych czynności jest nie tylko ustalanie wysokości wynagrodzenia, ale także wszelkie kwestie związane z urlopem.
Na pytanie odpowiada Bartosz Bator, adwokat:
Lokalni włodarze często nie korzystają z urlopów wypoczynkowych, a po zakończeniu kadencji otrzymują z tego tytułu ekwiwalent pieniężny. Czy można zmusić wójta do wykorzystania zaległego urlopu?
Reklama
Pracodawcą wójta jest urząd gminy. Czynności z zakresu prawa pracy wobec niego (a także wobec burmistrza czy prezydenta miasta) związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności wyznaczona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoba go zastępująca lub sekretarz gminy. W zakresie tych czynności jest nie tylko ustalanie wysokości wynagrodzenia, ale także wszelkie kwestie związane z urlopem.
Bezsprzecznie do wójta stosują się wszelkie regulacje z zakresu kodeksu pracy dotyczące urlopów, w tym zasad jego udzielania, konieczności wykorzystania oraz wypłaty ekwiwalentu. Tak jak każdy pracownik, wójt ma nie tylko prawo, ale i obowiązek wykorzystywać urlop w określonym terminie. Jeśli tego nie uczyni, jego pracodawca może narazić się na odpowiedzialność, także ze strony Państwowej Inspekcji Pracy.
Każdy wójt ma prawo do corocznego, nieprzerwanego płatnego urlopu wypoczynkowego. Prawa tego nie może się zrzec. To, z ilu dni wolnych będzie mógł skorzystać, zależy przede wszystkim od jego ogólnego stażu pracy oraz od tego, czy jest to jego pierwsza praca czy kolejne zatrudnienie. Określony w ten sposób wymiar urlopu na podstawie art. 154 par. 1 Kodeksu pracy wynosi 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, lub 26 dni, jeżeli jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
Wójtowi zatrudnionemu po raz pierwszy w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, na podstawie art. 153 par. 1 kodeksu pracy przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego kolejnego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu, z którego mógłby skorzystać po przepracowaniu całego roku.
Uprawnionemu do urlopu podejmującemu następne zatrudnienie w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy z dotychczasowym pracodawcą, na podstawie art. 1551 par. 1 kodeksu pracy przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu u niego przepracowanego.