Do końca roku będą obowiązywać złagodzone wymogi związane z finansowaniem miejsc w Dziennych Domach i Klubach „Senior+”. Zostały one wprowadzone przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) z uwagi na epidemię koronawirusa.
Zmiana dotyczy modułu drugiego tegorocznej edycji programu „Senior+”. W jego ramach gminy oraz powiaty mogły ubiegać się o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów utrzymania miejsc w placówkach, które powstały w poprzednich latach. Wysokość dofinansowania w 2020 r. wynosi 300 zł miesięcznie w przypadku osoby korzystającej z usług domu lub 200 zł, gdy uczestniczy w zajęciach organizowanych w klubie. Zgodnie z założeniami programu samorząd jest zobowiązany do prowadzenia dziennych list obecności, na podstawie których ustalana jest miesięczna frekwencja. Jeśli okaże się, że w danym miesiącu jest o 30 proc. mniejsza od liczby dotowanych miejsc w placówce „Senior+”, każde dofinansowywane miejsce poniżej tego limitu jest uznawane za koszt niekwalifikowany. To zaś oznacza konieczność zwrotu części dotacji jako pobranej w nadmiernej wysokości.
Właśnie ten warunek został przez MRPiPS zmodyfikowany. Zgodnie z obecnym brzmieniem programu w okresie do 31 grudnia trzeba zwrócić część pieniędzy, gdy frekwencja w domu lub klubie „Senior+” spadnie poniżej 50 proc. Jeśli więc placówka ma np. 30 miejsc, to aby zachowała całość dofinansowania, dzienna obecność powinna wynosić minimum 15 osób. Dodatkowo przy wyliczeniu frekwencji należy uwzględniać liczbę osób objętych usługami lub alternatywnymi sposobami realizacji zajęć prowadzonymi poza siedzibą domu albo klubu.
– To korzystna zmiana, bo wprawdzie po 25 maja placówki „Senior+” mogły wznowić funkcjonowanie, ale wiele starszych osób obawia się cały czas, że może zarazić się koronawirusem, i jeszcze nie wróciło na zajęcia – mówi Sylwia Barticzka, kierownik Dziennego Domu „Senior+” w Gryfinie.
Resort rodziny poinformował też, że okres zamknięcia lub zawieszenia działalności placówek z powodu COVID-19 będzie wliczany do okresu utrzymania trwałości realizacji zadania. Jest to istotne z punktu widzenia innego wymogu programu, który wskazuje, że samorządy są zobowiązane do zapewnienia funkcjonowania domu lub klubu „Senior+” przez trzy lata. Jeśli tak się nie stanie, może okazać się, że będą musiały zwrócić część dofinansowania.