Tarcza antykryzysowa 4.0 pozwala na zmniejszenie zatrudnienia oraz wprowadzenie mniej korzystnych warunków zatrudnienia wobec administracji rządowej, rozszerza także zakres przeznaczenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a także usprawnienia wdrożenia PPK - informuje resort rozwoju.

"Rozciągnięcie na agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także Narodowy Fundusz Zdrowia mechanizmu pozwalającego na zmniejszenie zatrudnienia oraz wprowadzenie mniej korzystnych warunków zatrudnienia – który dotychczas obowiązywał wobec administracji rządowej" - informuje w piątek w komunikacie Ministerstwo Rozwoju opisując, co zakłada uchwalona Tarcza 4.0.

Nowe rozwiązania wprowadzają także elektronizację wniosków o przyznanie poszczególnych form wsparcia z tarczy.

Tarcza 4.0. ogranicza obciążenia regulacyjne, przedłuża ważność niektórych uprawnień oraz przesuwa terminy wykonywania niektórych obowiązków. Rozwiązania w niej zawarte zachęcają także przedsiębiorców do inwestycji w postaci zmiany przepisów umożliwiających skorzystanie z pomocy publicznej.

Przepisy rozszerzają zakres przeznaczenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (m.in. uregulowanie, że podmioty, które poniosły wydatki w związku z realizacją zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych choroby COVID-19 będą mogły otrzymać zwrot wydatków z tego Funduszu).

Tarcza 4.0. usprawnia wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych; rozszerza możliwości zdalnego przeprowadzania niektórych czynności postępowania karnego (w zakresie m.in. przesłuchania świadków, udziału podejrzanego w posiedzeniu w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania, zdalnego uczestnictwa w rozprawie); zawiesza przepisy dotyczące dematerializacji akcji wobec spółek w upadłości.

Przyjęte rozwiązania wprowadzają uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. "Przedsiębiorstwo, które wpadło w tarapaty finansowe i chce odbudować równowagę finansową, będzie mogło samodzielnie otworzyć postępowanie naprawcze, bez konieczności występowania do sądu. Po zmianach postępowanie ma trwać 4 miesiące, a o jego rozpoczęciu ma decydować właściciel firmy" - czytamy.

Tarcza antykryzysowa przyznaje też możliwość zwolnienia z części opłaty za użytkowanie wieczyste przedsiębiorcom, którzy zostali dotknięci kryzysem. Rząd oszacował, że w kasach firm, dzięki temu rozwiązaniu, zostanie 150 mln zł.

"Prawo do przyznania firmom zwolnienia z części opłat otrzymały również samorządy. Jeśli wszystkie udzieliłyby go na swoich gruntach, ich wpływy zmalałyby o około 130 milionów zł w przypadku miast na prawach powiatu i 25 mln zł w przypadku gmin. Przy okazji tarcza przesuwa termin płatności tegorocznej raty za użytkowanie wieczyste na 31 stycznia 2021 r." - napisano w komunikacie.

Sejm w czwartek wieczorem uchwalił Tarczę antykryzysową 4.0. Teraz zajmie się nią Senat.