6 maja do publicznych żłobków i przedszkoli zaczną wracać dzieci. Umożliwił to rząd, decyzję w tej kwestii pozostawiając samorządom; część z nich postanowiła otworzyć placówki w środę.

O otwarciu miejskich żłobków i przedszkoli 6 maja zdecydowały m.in. władze Zielonej Góry. Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej UM Monika Zapotoczna poinformowała PAP, że pracę wznowią trzy miejskie żłobki, 31 przedszkoli prowadzonych przez miasto oraz dwa przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne. Ponadto, będzie uruchomiony również jeden oddział przedszkolny działający w szkole podstawowej. Z danych przesłanych przez dyrektorów zielonogórskich placówek wynika, że spośród 5 616 dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli w środę przyjdzie 866, czyli 16 proc. Zostaną przyjęte dzieci, których rodzice dokonali zgłoszenia do 4 maja br.

W woj. świętokrzyskim - według danych kuratorium oświaty - w środę otwartych zostanie 29 przedszkoli. Najwięcej w powiecie ostrowieckim - 15, z czego dziewięć placówek w gminie Ostrowiec, pięć w gminie Bodzechów i jedna w Kunowie. W powiecie kieleckim działalność wznowią tylko trzy przedszkola w gminie Chmielnik. Podobna sytuacja jest w powiatach: opatowskim i staszowskim. W opatowskim otwarte zostaną dwie placówki w Opatowie i jedna w gminie Baćkowice, a w staszowskim trzy przedszkola w gminie Bogoria. Jednak w urzędzie tej gminy poinformowano PAP, że rodzice nie zdecydowali się jeszcze na posłanie dzieci do przedszkoli. Po dwa przedszkola zostaną otwarte w powiatach: sandomierskim (Dwikozy i Obrazów) i starachowickim (Pawłów), a jedno w powiecie koneckim (Końskie).

W woj. podlaskim od środy będą czynne dwa przedszkola miejskie w Wysokiem Mazowieckiem. Jak powiedział burmistrz Jarosław Siekierko, do dwóch placówek uczęszcza w sumie 550 dzieci. W środę ma przyjść do nich łącznie ok. 50 przedszkolaków. Będą w kilkuosobowych grupach z dwoma opiekunkami.

W Małopolsce przedszkola i żłobek zostaną otwarte 6 maja w gminie Wieprz w powiecie wadowickim. Gmina zadeklarowała to na swojej stronie internetowej.

W Częstochowie, jak podał we wtorek miejscowy magistrat, zostanie w środę otwarta tylko część niepublicznych żłobków i przedszkoli. Publiczne nie zostaną tam jeszcze uruchomione - najpierw muszą spełnić wytyczne sanitarne. Również w Olsztynie zostanie otwartych kilka prywatnych placówek. Z warmińsko-mazurskich przedszkoli prowadzonych przez samorządy zostaną otwarte te w gminie Pasłęk.

Wszystkie przedszkola i żłobki, które wznowią działalność w środę, muszą spełnić wytyczne epidemiologiczne, które przygotował dla tych placówek GIS. Według nich grupy powinny liczyć do 12 dzieci i przebywać w jednej wyznaczonej sali pod opieką tego samego opiekuna. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, grupę można powiększyć o nie więcej niż dwoje dzieci.

Należy dbać o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, higienę oraz o dezynfekcję pomieszczeń i sprzętu. Personel pomocniczy i kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi i z opiekunami grup. GIS zaleca także m.in., że dzieci powinny przebywać na świeżym powietrzu na terenie placówki, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, ale np. wyjścia do parku są niewskazane.