Rząd przedstawi w Sejmie informację o możliwości podzielenia się podatkiem z gminami . Po raz pierwszy ten temat zostanie ujęty w formalne ramy
„Informacja ministra finansów o możliwości wprowadzenia zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zwiększających dywersyfikację źródeł dochodów, w tym przyznanie samorządom udziału we wpływach z podatku od towarów i usług” – takim zagadnieniem w październiku zajmie się sejmowa komisja samorządowa. To będzie de facto pierwsza oficjalna (a więc taka, która trafi do protokołu) deklaracja strony rządowej w temacie, o którym w samorządach spekuluje się od dawna – czyli poprawienia ich sytuacji dochodowej poprzez przyznanie im części wpływów z VAT.
A jest się czym dzielić. Jeszcze w 2009 r. dochody z podatku od towarów i usług wynosiły około 99 mld zł (36,3 proc. dochodów budżetu państwa). W ubiegłym roku było to już niemal 157 mld zł, czyli prawie 45 proc. dochodów budżetowych.