MF podał, że za I kwartał 2018 r. Jednostki Samorządu Terytorialnego osiągnęły dochody ogółem w łącznej kwocie 65 mld 315 mln zł (tj. 26 proc. planu). W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wykonane dochody ogółem JST były wyższe o 5 proc.

Łączna kwota wydatków Jednostek Samorządu Terytorialnego wyniosła 53 mld 400 mln zł, co stanowiło 19,4 proc. wydatków planowanych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego kwota wydatków zrealizowanych ogółem była wyższa o 7,3 proc.

Zadłużenie JST wyniosło 67 mld 568 mln zł, co stanowiło 26,9 proc. planowanych dochodów ogółem i było o 0,8 proc. niższe od zadłużenia w analogicznym okresie roku ubiegłego.