Ze względu na olbrzymią rzeszę pracowników sektora samorządowego wnosimy o włączenie stowarzyszeń samorządowych jako przedstawicieli po stronie pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego – postuluje zarząd Związku Gmin Wiejskich RP.Pod koniec stycznia br. prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o RDS i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1240), który zakłada przede wszystkim zwiększenie uprawnień partnerów społecznych. Z kolei w ramach wzmocnienia dialogu regionalnego w nowym akcie znalazły się zmiany dotyczące funkcjonowania wojewódzkich RDS. Podstawą projektu były propozycje zgłaszane przez przedstawicieli stron reprezentowanych w radzie.
Zaproponowane przez prezydenta regulacje popiera Związek Gmin Wiejskich. Postuluje jednak ważną z punktu widzenia samorządu terytorialnego zmianę. W jego ocenie konieczna jest nowelizacja art. 24 ust. 1 ustawy, która pozwalałaby na włączenie stowarzyszeń samorządowych do listy podmiotów wymienionych w tym artykule, tak aby mogły stać się pełnoprawnymi członkami Rady Dialogu Społecznego.
W ocenie związku sektor samorządowy nie jest dostatecznie reprezentowany w radzie, mimo iż jest największym pracodawcą w Polsce. Status zaproszonego obserwatora ma tylko jeden reprezentant strony samorządowej z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
To zdaniem związku za mało, biorąc pod uwagę, że urzędnicy samorządowi to grupa ponad 250 tys. zatrudnionych. Z kolei w komunalnych jednostkach organizacyjnych pracuje łącznie nawet ponad 1,5 mln osób, w większości niereprezentowanych w RDS po stronie pracowników. Wyjątkiem są tylko pewne grupy zawodowe sektora samorządowego, w imieniu których w radzie występują związki zawodowe (np. nauczyciele.) Ale już jednostki organizacyjne samorządów, np. sektora komunalnego, zrzeszone w izbach gospodarczych nie są reprezentowane, gdyż nie uznaje się ich za organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy.
Mimo to Związek Gmin Wiejskich i Związek Miast Polskich bronią wspólnych interesów samorządów jako pracodawców. Dlatego zdaniem ZGW zmiany w przepisach, które włączałyby organizacje samorządowe do Rady Dialogu Społecznego po stronie pracodawców, są niezbędne.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do I czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny