Zgodnie z nim to PGW Wody Polskie będą prowadziły nowy system informacyjny. Za jego pomocą możliwe będzie m.in. wyszukiwanie, przeglądanie i wizualizacja mapowa zawartych w systemie wiadomości (w przypadku zbiorów danych przestrzennych). Pozwoli to na łatwiejszą analizę informacji o stanie wód w Polsce. W systemie będą zawarte m.in. wiadomości o obwodach rybackich, kąpieliskach czy wielkości poboru wód. Ministerstwo Środowiska przekonuje, że nowe rozwiązanie będzie miało pozytywny wpływ na działalność administracji rządowej i samorządowej w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a także znacząco usprawni realizację zadań publicznych w kontekście potrzeb obywateli i przedsiębiorców (stworzenie systemu pochłonie 25,5 mln zł).

Resort pracuje też nad projektem rozporządzenia które określi, jakie dane z systemu informacyjnego gospodarowania wodami będą podlegać udostępnianiu, sposób ich udostępniania i ponownego wykorzystania oraz wysokość opłat. Za wgląd do informacji zawartych w nowym systemie trzeba będzie zapłacić od kilku do kilkuset złotych – w zależności od zakresu informacji.

Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Etap legislacyjny

Projekt w trakcie konsultacji