Wojewódzki Sąd Administracyjny - po skardze wojewody łódzkiego Zbigniewa Raua - unieważnił uchwałę łódzkiej rady miejskiej dot. tzw. kodeksu reklamowego. Regulował on zasady umieszczania w przestrzeni miejskiej obiektów reklamowych. Rajcy przyjęli ją w listopadzie 2016 r.

O decyzji WSA poinformowała w piątek rzeczniczka wojewody łódzkiego Dagmara Zalewska.

Skarga wojewody dotyczyła obowiązującej od końca ubiegłego roku uchwały łódzkiej Rady Miejskiej w Łodzi, która regulowała zasady i warunki sytuowania na terenie miasta obiektów małej architektury - tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (ich gabarytów, standardów jakościowych i rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane).

Zdaniem wojewody, uchwała ta ingerowała we własność prywatną, ograniczała wolność gospodarczą przedsiębiorców i mogła prowadzić do naruszenia ich praw.

Sąd podzielił te zarzuty i stwierdził jej nieważność. Wyrok nie jest prawomocny; łódzcy rajcy mogą wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Nie wiadomo jednak, czy zaskarżą wyrok. Wiceprzewodniczący rady Paweł Bliźniuk (PO) - pytany o to przez PAP - nie chciał się wypowiadać, zanim nie zapozna się z uzasadnieniem decyzji sądu.