Artur Brzóska podkreślił, że wszystkie programy profilaktyczne są odpowiedzią na utrudniony dostęp mieszkańców wsi do usług zdrowotnych. Dodał, że objęcie takimi badaniami przesiewowymi jest pierwszym w Polsce programem mającym na celu poprawę stanu zdrowia mieszkańców obszarów wiejskich.
Ci, którzy skorzystali już z propozycji KRUS, chwalą sobie tego rodzaju inicjatywę. Zwracają uwagę, że nie każdy ma możliwość skorzystania na co dzień z wizyty lekarskiej a tymczasem tutaj można skorzystać z kompleksowych badań.
Badania wykonywane są we współpracy z Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie. W tym roku pilotażowo obejmuje trzy województwa wschodniej Polski: lubelskie, mazowieckie i podlaskie. W przyszłym ma być przeprowadzony w pozostałej części kraju.