Będą nowe mechanizmy wsparcia dla rolników. O dodatkowych funduszach poinformował dziś minister rolnictwa Marek Sawicki. Zaznaczył, że to efekt współpracy z grupami roboczymi i Komisją Europejską, a nie protestów przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Zakłady mające w magazynach zapasy wieprzowiny będą mogły ubiegać się o dopłaty do przechowalnictwa prywatnego. Komisja Europejska rozesłała już projekt rozporządzenia w tej sprawie. Z jego treści wynika, że podmioty przechowujące mięso będą mogły otrzymać dopłatę od 210 do 305 euro za 100 kg żywca.

Dobre wiadomości pojawiły się także dla sektora mleczarskiego. Komisja Europejska wstępnie zgadza się na rozłożenie kar za przekroczenie kwot mlecznych na 3 lata. Niewykluczone, że ten okres jeszcze się zwiększy.

Minister Sawicki zaznaczył, że zespoły doradcze będą pracowały stale, nie tymczasowo. W ich skład wchodzą przedstawiciele resortu rolnictwa, grup producenckich, organizacji rolniczych i związkowych. Zapraszani do współpracy są przedstawiciele rolniczego OPZZ i Solidarności Rolników Indywidualnych.