Spółki zagraniczne posiadają już w Polsce grunty rolne, choć dopiero w maju 2016 zakończy się okres ochrony polskiej ziemi. Polskie grunty rolne systematycznie drożeją, a w niektórych miejscach kraju są już równie drogie, jak np. we wschodnich landach Niemiec

Polska ziemia rolna w szybkim tempie równa do cen gruntów w Europie Zachodniej. Jak poinformował na konferencji "Narodowe wyzwania w rolnictwie" Tomasz Ciodyk, dyrektor w Agencji Nieruchomości Rolnych, średnia cena hektara gruntu rolnego w Polsce wynosi obecnie ok. 6-7 tys. euro, czyli w granicach 25 tys. zł. to oczywiście wartość szacunkowa i należy wziąć pod uwagę duże zróżnicowanie cen w zależności od m.in. regionu, klasy gruntu, kultury rolnej i struktury własnościowej. Droższe grunty występują w obrocie prywatnym, nieco tańsze - w państwowym. Nieco tańsze ziemie kopic można na terenie województw południowych i wschodnich. Ceny wzrastają, kiedy prześledzi sie oferty sprzedaży z województw np. wielkopolskiego lub kujawsko-pomorskiego.

W ciągu 10 lat obecności Polski w UE grunty rolne zdrożały u nas średnio 5-krotnie

Istnieją nawet takie oferty, gdzie za hektar dobrej ziemi trzeba zapłacić nawet kwotę 60 tys. złotych. Dlatego niektóre grunty w Polsce osiągnęły już średnią cenę w Niemczech, gdzie za hektar ziemi płaci się średnio 14 tys. euro. Tańsza ziemia u naszego zachodniego sąsiada znajuje się w landach wschodnich, gdzie średnia cena to 1o tys. euro/ha.

Do maja 2016 roku polskie ziemie objęte sa procedurami ochronnymi dotyczącymi obrotu. Jednak tajemnicą poliszynela jest fakt, że zagraniczne spółki są już w posiadaniu znacznych zasobów gruntowych na terenie przede wszystkim Polski północno-zachodniej.

Polityka gruntowa ANR

Na początku lat 90. podstawową formą obrotu ziemią przez Agencję Nieruchomości Rolnych była dzierżawa. Obecnie jednak - od końca 2011 roku - ANR przede wszystkim stawia na sprzedaż gruntów, które jeszcze posiada w swoim zasobie. Z tego powodu Agencja nie zawiera już długoletnich umów na dzierżawę oraz nie przedłuża już tych, które się kończą.

ANR jak dotąd sprzedała 2,4 mln ha gruntów rolnych, natomiast 4,7 mln ha wydzierżawiła