Kowalczyk zaznaczył na konferencji prasowej, że w pierwotnym rozporządzeniu przewidywana była możliwość składania wniosków w kwietniu, ale "wsłuchując się w głosy rolników", to rozporządzenie zostało zmodyfikowane, wnioski można składać już od 15 lutego do 30 kwietnia.

Chodzi o prosięta urodzone od 15 listopada u.br. do 31 marca br. Pomoc będzie przysługiwać do stada zarejestrowanego na dzień 15 listopada 2021 r.

Minister wyjaśnił, że to pomoc, która ma zachęcić rolników do utrzymania hodowli trzody chlewnej w tym trudnym okresie niskich cen skupu żywca poniżej kosztów produkcji. Okres pomocy jest do końca marca, ale jeżeli nadal cena będzie się utrzymywać na tak niskim poziomie, to będziemy rozważać jej przedłużenie - podkreślił Kowalczyk.

Reklama

Obecny na konferencji wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik poinformował, że formularze dot. tej pomocy znajdą się na stronie ARiMR. Wnioski można składać osobiście do biur powiatowych Agencji, pocztą czy za pomocą e-puap.

Pomoc będzie wypłacana do 30 czerwca 2022 r. (PAP)

autorka: Anna Wysoczańsk