Sprawa dotyczyła podatnika, który kupił w 2016 r. działkę rolną o powierzchni 6 ha. Skorzystał ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy o PCC. Zwolnienie to jest uzależnione od spełnienia łącznie pięciu warunków:
Mężczyzna był już od 2006 r. właścicielem ponad 31-hektarowego gospodarstwa rolnego położonego na terenie jednej gminy i 7-hektarowego położonego na terenie innej.