Rodzinne zakłady produkujące i sprzedające wędliny, produkty rybne lub sery na lokalny rynek mogą skorzystać z preferencji w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

Zakład, który zajmuje się produkcją i sprzedażą produktów mięsnych lub mlecznych pod pewnymi warunkami może zostać objęty przepisami o produkcji marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO). W ramach MLO taki zakład podlega kontroli inspekcji weterynaryjnej (powiatowym lekarzom weterynarii). Warunkiem działania na zasadach MLO jest sprzedaż wyrobów danego zakładu klientom końcowym oraz dostawa takich produktów do innych punktów sprzedaży, np. restauracji, punktów gastronomicznych, stołówek i sklepów, które prowadzą sprzedaż bezpośrednią. W praktyce skorzystać na tym mogą przede wszystkim rodzinne zakłady produkujące wędliny lub sery dla niewielkiej liczby odbiorców. Ustawodawca stawia warunek, by sieć punktów sprzedaży takich produktów nie była zbyt rozległa. Sprzedaż może być realizowania tylko na terenie jednego województwa i do powiatów granicznych sąsiednich województw.

Poza ograniczeniami zasięgu sprzedaży obowiązują także ograniczenia w ilości dozwolonej produkcji. W miejscu produkcji takiego zakładu można sprzedawać wyroby klientom końcowym bez ograniczeń ilościowych. Limity obwiązują na to, co dany zakład dostarcza swoim kontrahentom (np. sklepom). Przykładowo tygodniowe dostawy na zewnątrz produktów mlecznych nie mogą przekroczyć 300 kg. Produktów mięsnych - 1,5 tony, a produktów rybnych - 150 kg. Czy poszczególne limity można zsumować? Niestety, nie. Jeśli zakład produkuje różne rodzaje wyrobów objęte różnymi limitami, wówczas suma dostaw na zewnątrz danego zakładu nie może przekroczyć jednego najwyższego limitu, który dotyczy danego zakładu.

Podstawą prawną dla działalności MLO jest rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. nr 113 poz. 753). Ponadto rolnik produkujący lokalnie musi spełniać wymogi ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z późn. zm.) oraz dwóch aktów prawa unijnego: rozporządzenia WE 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. WE L 139 z 30.04.2004, str. 1,) oraz WE 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz. U. WE L 338 z 22.12.2005 r. str. 1 z późn. zm.).

Aby prowadzić działalność marginalną, lokalną i ograniczoną należy zarejestrować działalność gospodarczą (nie wystarczy prowadzenie gospodarstwa rolnego).