Od przyszłego roku zmienią się nieco zasady przyznawania dopłat bezpośrednich dla rolników.

Dopłaty bezpośrednie dla rolników obsługuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Rolnicy, którzy już składali wnioski o przyznanie dopłat otrzymają od ARiMR wnioski już częściowo gotowe, wypełnione danymi, które są już Agencji znane.

Większość elementów systemu dopłat dla rolników pozostaje bez zmian. Pozostał taki sam okres składania wniosków i przekazywania środków rolnikom. Wnioski o dopłaty można kierować do miejscowego biura powiatowego ARiMR lub przez internet.

Rolnicy składają wnioski o dopłaty od 15 marca do 15 maja 2015

Czego zatem dotyczą zmiany? Najbardziej zauważalne zmiany zostaną wprowadzone w dwóch obszarach. W rodzajach dopłat, o które może wnioskować rolnik oraz w wymogach, które rolnik musi spełnić, by dany rodzaj dopłaty otrzymać.

Rolnik szuka ciągnika. Taniego>>

W przyszłym roku rolnicy będą mogli otrzymać dopłaty w 6 rodzajach: jednolitą płatność obszarową, na zazielenienie, dla młodych rolników, płatność dodatkową, płatności związane z produkcją oraz w ramach przejściowego wsparcia krajowego. Każdy rolnik będzie podlegał ponadto kontroli co do zgodności deklaracji ze stanem faktycznym (poza rolnikami w systemie dla małych gospodarstw).

System dla małych gospodarstw

Rolnicy prowadzący nieduże gospodarstwa, których łączna wartość należnych dopłat wyniesie do 1250 euro (ok. 6 tys. zł) zostaną włączeni z urzędu lub na własny wniosek do systemu dla małych gospodarstw. System ma szereg uproszczeń. Rolnik nie musi zazieleniać określonego terenu, a jednocześnie zachowa prawo do płatności za zazielenienie. Rolnik w ramach systemu dla małych gospodarstw nie będzie kontrolowany oraz nie będzie karany za niezgłoszenie wszystkich działek rolnych swojego gospodarstwa. Jego dane nie będą także publikowane na listach pobierających dopłaty.

Rolnik aktywny zawodowo

Ważną zmianą w przyszłorocznych dopłatach będzie wprowadzenie tzw. kryterium rolnika aktywnego zawodowo. Spać spokojnie mogą mali gospodarze. Wszyscy bowiem, którzy w bieżącym roku otrzymali dopłaty (nie licząc przejściowego wsparcia krajowego) w łącznej kwocie do 5 tys. euro (ok. 20 tys. zł), automatycznie spełniają to kryterium. Według szacunków ARiMR kryterium automatycznie spełni ok. 91 proc. pobierających dopłaty. Tacy rolnicy nie będą zobligowani do żadnych dodatkowych działań.

Budżet dopłat bezpośrednich dla Polski w 2015 roku wynosi 3,4 mld euro (14,3 mld zł)

Kryterium natomiast odgórnie wyłączy w przyszłym roku pobierających dopłaty, którzy m.in. jednocześnie świadczą usługi obrotu nieruchomościami, administrują portami lotniczymi, terenami sportowymi lub wodociągami albo świadczą usługi przewozu kolejowego. Jeśli jednak osoba lub podmiot z tej grupy będzie nadal chciał pobierać dopłaty w 2015 roku, będzie musiał udokumentować, że spełnia określone wymogi stawiane rolnikom aktywnym zawodowo.