Będą dopłaty dla producentów czarnych porzeczek i wiśni. Rolnicy mogą też liczyć na pomoc w spłacie kredytów w związku z wprowadzeniem przez Rosję embarga na polskie produkty. Rozporządzenie w tej sprawie wydała Rada Ministrów.

Producenci czarnych porzeczek i wiśni otrzymają pomoc w tak zwanej formie de minimis. Wypłaci ją Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Będzie to 410 zł za hektar owocujących w bieżącym roku wiśni i czarnej porzeczki. Pomoc ma być udzielana na wniosek rolnika, złożony w odpowiednim biurze powiatowym ARiMR. We wniosku powinna znaleźć się informacja m.in. o powierzchni owocujących w 2014 r. upraw porzeczki lub wiśni.

Pomoc finansowa dla jednego rolnika nie może przekroczyć łącznie równowartości 15 tys. euro. Limit ten pomniejszą kwoty pomocy de minimis, którą rolnik otrzymał z jakiegokolwiek innego tytułu w rolnictwie w ostatnich trzech latach.

Producenci rolni mogą też liczyć na pomoc w spłacie kredytów w związku z wprowadzeniem przez Rosję embarga na polskie produkty. Chodzi o zawieszenie spłaty kredytów przez 2 lata - przez ten okres ARiMR będzie płaciła za rolnika-kredytobiorcę odsetki. Po okresie zawieszenia spłat zostaną one spłacone przez kredytobiorcę albo pomniejszą kwotę dopłat określoną w umowie kredytu bankowego.

Reklama