32 miliardy euro, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, trafią za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do różnych beneficjentów na polskiej wsi w ramach perspektywy unijnej na lata 2014-2020.

Prezes Andrzej Gross zapewnił w rozmowie z IAR, że Agencja jest przygotowana do wypłacania tych pieniędzy rolnikom. "Zbudowaliśmy dobrą infrastrukturę techniczną w zakresie systemów informatycznych, serwerów, macierzy i innych elementów technicznych i mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że od tej strony Agencja jest przygotowana" - stwierdził Andrzej Gross.

Według szacunków resortu rolnictwa, pierwsze wypłaty środków z nowej perspektywy ruszą w styczniu 2015 roku.