Pod koniec lipca GUS wstępnie szacował zbiory zbóż na ok. 25,7-26,8 mln t, czyli o 6-10 proc. więcej niż w 2013 r.

Zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na ok. 3,2 mln t, tj. o 20,5 proc. więcej od zbiorów ubiegłorocznych i o 52,1 proc. więcej od średnich zbiorów z lat 2006-2010.

Zbiory ziemniaków ocenia się na 6,6 mln t, tj. o 7,7 proc. mniej od zbiorów uzyskanych w 2013 r. i o 33,5 proc. mniej od średnich zbiorów z lat 2006-2010.

Zbiory buraków cukrowych szacuje się na ok. 11,0 mln t, tj. o 2,4 proc. mniej od ubiegłorocznych, natomiast o 2,1 proc. więcej od średnich zbiorów z lat 2006-2010.

Zbiory warzyw gruntowych ocenia się na ponad 4,3 mln t, tj. o 8,2 proc. więcej w porównaniu do produkcji z 2013 r., natomiast o 5,1 proc. mniej od średnich zbiorów z lat 2006-2010.

Zbiory owoców z drzew szacuje się na ok. 3,6 mln t, tj. o 2,3 proc. więcej niż w roku ubiegłym i o 43,3 proc. więcej od średniej z lat 2006-2010.

Zbiory owoców jagodowych szacuje się na niespełna 0,6 mln t, tj. o 7,3 proc. mniej od produkcji uzyskanej w roku 2013, natomiast o 9,7 proc. więcej od średniej produkcji z lat 2006-2010.(PAP)