Krajowe ceny zbóż w pierwszej połowie tego roku mogą nieznacznie wzrosnąć i na przednówku pszenica może być o 2,5 proc. droższa niż w tym samym okresie 2016 r., a pszenica konsumpcyjna i żyto – o 5 proc. - prognozuje zespół analityków Agencji Rynku Rolnego.

Eksperci oceniają, że w miarę wyczerpywania się zapasów ziarna ich ceny będą sezonowo rosły, przede wszystkim pod wpływem cen na rynku unijnym.

Zdaniem ekspertów w marcu 2017 r. pszenica może kosztować 620–650 zł/t, pszenica konsumpcyjna - 650–680 zł/t, a żyto - 530-560 zł/t. W czerwcu ziarno może być trochę droższe, czyli 630-670 zł/t; 660-700 zł/t, oraz 550-590 zł/t.

Według Izby Zbożowo-Paszowej handel ziarnem na krajowym rynku zbożowym jest niewielki. W cotygodniowym komunikacie napisano, ceny, za które rolnicy są skłonni sprzedać ziarno a ceny, które oferują przetwórcy są rozbieżne. "Wydaje się, iż obecnie ziarno przede wszystkim oferują ci rolnicy, którzy mają potrzeby finansowe. Pozostali ciągle wstrzymują się ze sprzedażą ziarna, licząc na wyższe ceny" - podano.

Z danych Izby wynika, że obecnie ceny pszenicy konsumpcyjnej z dostawą do wytwórni (elewatora) wynosi 660-720 zł/t; pszenicy paszowej – 640-690 zł/t, a żyta – 570-620 zł/t. Dobrej jakości ziarno na eksport z dostawą do portu kosztuje o 20-30 zł za tonę więcej.

Z informacji ARR wynika, że w 2016 r. zbiory zbóż w Polsce wyniosły 30,1 mln ton i były o 7,5 proc. większe od zbiorów w 2015 r. Wzrost zbiorów wynikał ze zwiększenia powierzchni uprawy (o 0,4 proc.) oraz większych plonów (o 7 proc.).

GUS oszacował zbiory pszenicy na 11 mln ton (o 1 proc. więcej niż w 2015 r.). Znaczny wzrost zbiorów odnotowano w przypadku jęczmienia, którego zebrano 3,6 mln ton (wzrost o 22 proc.) oraz mieszanek zbożowych – 2,5 mln ton i żyta – 2,2 mln ton (wzrost po 11 proc.). Mniej (o 6 proc.) zebrano jedynie pszenżyta. Zbiory kukurydzy uprawianej na ziarno wyniosły 4,2 mln ton (wobec 3,2 mln ton w 2015 r.).

Agencja ocenia, że do wzrostu popytu wewnętrznego na zboża w tym roku przyczyni się przede wszystkim większa niż rok wcześniej produkcja żywca drobiowego oraz trzody chlewnej. Eksperci ARR szacują, że zapotrzebowanie na zboże w sezonie 2016/2017 może wynieść 26,5 mln ton wobec 25,4 mln ton w poprzednim sezonie.

Nadwyżki zbóż Polska sprzedaje za granicę. W pierwszej połowie sezonu 2016/2017 eksport zbóż z Polski utrzymał się na wysokim poziomie. W okresie lipiec–grudzień 2016 r. z kraju wywieziono blisko 3,7 mln ton ziarna zbóż, o 35 proc. więcej niż w analogicznym okresie sezonu 2015/2016. Najwięcej wywieziono pszenicy, która stanowiła 63 proc. ogółu eksportu ziarna (2,3 mln ton). Zboże eksportowano przede wszystkim do Niemiec (1,5 mln ton, 42 proc. eksportu ziarna), Arabii Saudyjskiej (779 tys. ton, 21 proc.), Algierii (289 tys. ton, 8 proc.).

Import ziarna do Polski w pierwszej połowie sezonu 2016/2017 był mniejszy niż przed rokiem. W okresie lipiec–grudzień 2016 r. do kraju przywieziono 0,6 mln ton ziarna zbóż wobec około 0,7 mln ton w analogicznym okresie sezonu 2015/2016. Znacząco zmniejszył się przywóz kukurydzy (o 79 proc., do 54 tys. ton). Zwiększył się natomiast m.in. przywóz pszenicy (o 59 proc., do 457 tys. ton), jęczmienia (o 58 proc., do 90 tys. ton). Ziarno sprowadzane było głównie ze Słowacji (40 proc.), z Czech (33 proc.).

Przywóz z krajów WNP stanowił 6 proc. zaimportowanego ziarna i wyniósł 36 tys. ton. Z Ukrainy przywieziono jęczmień (19,1 tys. ton), sorgo (2,4 tys. ton), kukurydzę oraz proso (po ponad 2 tys. ton), a także pszenicę (1,5 tys. ton).

ARR prognozuje się, że w całym sezonie 2016/2017 do kraju (w ekwiwalencie ziarna) może zostać przywiezione 1,9 mln ton ziarna zbóż i przetworów zbożowych, o 20 proc. mniej niż w poprzednim sezonie.