Spytał o to rolnik, który z uprawianych przez siebie winorośli produkuje w ciągu roku do 100 hektolitrów wina gronowego. Dodał, że produkcja wina jest objęta obowiązkiem podatkowym z tytułu akcyzy, natomiast on sam nie prowadzi działalności gospodarczej.
Sądził, że sprzedając to wino, będzie mógł płacić 2-proc. ryczałt na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1905 ze zm.).