Prawa dzieckaustawa z 10 października 2012 r. o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji o prawach dziecka, przyjętej 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku (Dz.U. z 30 listopada 2012 r., poz. 1333)

Omówienie: Prezydent wyraził zgodę na dokonanie przez siebie samego zmiany zakresu obowiązywania Konwencji o prawach dziecka, przyjętej 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku przez wycofanie zastrzeżeń do art. 7 i art. 38.

Dzieci wojnyustawa z 10 października 2012 r. o zmianie zakresu obowiązywania protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjętego 25 maja 2000 r. w Nowym Jorku (Dz.U. z 30 listopada 2012 r., poz. 1335)

Omówienie: Prezydent wyraził zgodę na dokonanie przez siebie samego zmiany zakresu obowiązywania protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjętego 25 maja 2000 r. w Nowym Jorku. Złoży w tej sytuacji nową deklarację Rzeczypospolitej Polskiej, która zastąpi tę z 14 lutego 2005 r.

Alkohol w wytłokach – rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 19 listopada 2012 r. w sprawie minimalnej zawartości alkoholu w wytłokach i osadzie drożdżowym (Dz.U. z 30 listopada 2012 r., poz. 1336)

Omówienie: Minimalna zawartość alkoholu w wytłokach winogron i osadzie drożdżowym, uzyskanych podczas wyrobu wina z polskiej winorośli, wynosi nie mniej niż 0,4 proc. objętości.

Próbki moszczu i win – rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 19 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i miejsca pobierania próbek winogron, moszczu winogronowego i wina w trakcie fermentacji oraz ustalania naturalnej zawartości alkoholu w tych produktach (Dz.U. z 30 listopada 2012 r., poz. 1337)

Omówienie: Z co najmniej trzech różnych miejsc partii winogron przeznaczonych do sporządzenia każdego nastawu na wino pobiera się jednokilogramową próbkę owoców. Sporządza się z niej moszcz, miesza go, przesącza przez suchą gazę złożoną czterokrotnie i odrzuca pierwsze krople przesączu, a następnie pobiera się próbkę moszczu w celu ustalenia naturalnej zawartości alkoholu w winogronach.

Naturalną zawartość alkoholu w winie w trakcie fermentacji oraz w moszczu winogronowym w trakcie fermentacji ustala się przez:

oznaczenie zawartości alkoholu, cukrów redukujących oraz sacharozy z zastosowaniem metod analiz opublikowanych przez Komisję Europejską oraz

zsumowanie uzyskanego wyniku z alkoholem, który można uzyskać z cukrów redukujących, przyjmując, że ze 100 gramów tych cukrów uzyskuje się 57 mililitrów alkoholu, po czym dodaje się ilość alkoholu, którą można uzyskać z sacharozy, przyjmując, że ze 100 gramów tej substancji uzyskuje się 61 mililitrów alkoholu.

Naturalną zawartość alkoholu w winie w trakcie fermentacji oraz w moszczu winogronowym w trakcie fermentacji ustala się w laboratoriach Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Ubezpieczenia rolnicze – rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 29 listopada 2012 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2013 r. (Dz.U. z 30 listopada 2012 r., poz. 1338)

Omówienie: W 2013 r. maksymalne sumy ubezpieczenia 1 ha upraw rolnych wynoszą:

8100 zł – dla zbóż,

9000 zł – dla kukurydzy,

12 300 zł – dla rzepaku i rzepiku,

36 700 zł – dla chmielu,

26 500 zł – dla tytoniu,

83 000 zł – dla warzyw gruntowych,

55 600 zł – dla drzew i krzewów owocowych,

50 000 zł – dla truskawek,

32 200 zł – dla ziemniaków,

12 200 zł – dla buraków cukrowych,

15 600 zł – dla roślin strączkowych.

Gdy chodzi o hodowlę, ubezpieczenie jednej sztuki zwierzęcia wynosi:

15 200 zł – dla bydła,

10 500 zł – dla koni,

820 zł – dla owiec,

800 zł – dla kóz,

2000 zł – dla świń,

53 zł – dla kur, perlic i przepiórek,

65 zł – dla kaczek,

250 zł – dla gęsi,

142 zł – dla indyków,

760 zł – dla strusi.