W przypadku rejestrowania pojazdów importowanych dołącza się do wniosku tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli samochód lub motocykl był już zarejestrowany. W przypadku pojazdu sprowadzonego bez tablic lub w razie konieczności ich zwrotu organowi rejestrującemu państwa, z którego został przywieziony, właściciel zamiast tablic dołącza stosowne oświadczenie. Może ono być złożone na wniosku o rejestrację. Przy rejestracji pojazdu zabytkowego należy dołączyć zaświadczenie z przeprowadzonego badania stwierdzającego zgodność z warunkami technicznymi i protokół oceny stanu tego pojazdu.

Tablice ze względu na wielkość dzielą się na:

●samochodowe (jednorzędowe i dwurzędowe) – do oznaczania wszystkich rodzajów pojazdów, z wyjątkiem motocykli, ciągników rolniczych, motorowerów i pojazdów rodzaju „samochodowy inny” (kategorii L6e i L7e),

●motocyklowe (dwurzędowe) – do oznaczania motocykli, ciągników rolniczych oraz pojazdów rodzaju „samochodowy inny” (kategorii L6e i L7e),

●motorowerowe (dwurzędowe) – do oznaczania motorowerów.

Dla ciągnika rolniczego mogą być stosowane tablice samochodowe, jeżeli posiada on odpowiednie miejsce do jej umieszczenia. Dla tego rodzaju maszyny, gdy jej konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, dla pojazdu wolnobieżnego oraz przyczepy dostosowanej do przewozu osób, wchodzących w skład kolejki turystycznej, w zależności od wielkości miejsca, mogą być stosowane tablice samochodowe lub motocyklowe. Dla pojazdu „samochodowego innego”, będącego pojazdem trzykołowym lub czterokołowym, wyposażonym w nadwozie, mogą być stosowane tablice samochodowe, jeżeli jest na nie miejsce. Dla motoroweru zgłoszonego do rejestracji jako pojazd zabytkowy mogą być stosowane tablice motorowerowe albo motocyklowe zabytkowe.

Tablice samochodowe wykonuje się w kompletach, a motocyklowe, motorowerowe oraz przeznaczone do oznaczania przyczep – jako tablice pojedyncze. Tablice samochodowe dla ciągników rolniczych mogą być wykonane jako pojedyncze.