Aby nie mieć problemów z określeniem podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości, warto w umowie zakupu wskazać wartość wszystkich obiektów budowlanych znajdujących się na nabywanej nieruchomości.
Regulacje dotyczące podatku od nieruchomości na pozór proste stwarzają zarówno istotne możliwości optymalizacji, jak i poważne ryzyka.

Opodatkowanie gruntów