Tomasz Chalimoniuk został powołany przez ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego na pełnomocnika ds. hodowli koni.

Chalimoniuk od września 2016 r. jest prezesem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. PKWK jest organizatorem wyścigów konnych na warszawskim Służewcu, a także był współorganizatorem ostatnich dwóch aukcji koni arabskich "Pride of Poland".

Do zadań pełnomocnika należy: analiza, ocena i monitorowanie sytuacji hodowli koni w Polsce i na rynkach światowych; inicjowanie i wspieranie promocji polskiej hodowli koni w kraju i za granicą; współpraca ze środowiskiem hodowców koni i organizacji ich zrzeszających w zakresie promocji polskiej hodowli koni.

Ponadto do pełnomocnika będzie należało opracowywanie rekomendacji w zakresie celów hodowli koni w spółkach o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej; koordynowanie programów hodowli koni ras utrzymywanych w tych spółkach w zakresie zaspokajania potrzeb rolnictwa, jeździectwa i wyścigów konnych.

Pełnomocnik będzie też opracowywał rekomendacje w zakresie kształcenia w zawodach związanych z hodowlą i użytkowaniem koni oraz szkolenia pracowników odpowiedzialnych za hodowlę.

Pracę pełnomocnika będzie nadzorował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.