Chalimoniuk od września 2016 r. jest prezesem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. PKWK jest organizatorem wyścigów konnych na warszawskim Służewcu, a także był współorganizatorem ostatnich dwóch aukcji koni arabskich "Pride of Poland".

Do zadań pełnomocnika należy: analiza, ocena i monitorowanie sytuacji hodowli koni w Polsce i na rynkach światowych; inicjowanie i wspieranie promocji polskiej hodowli koni w kraju i za granicą; współpraca ze środowiskiem hodowców koni i organizacji ich zrzeszających w zakresie promocji polskiej hodowli koni.

Ponadto do pełnomocnika będzie należało opracowywanie rekomendacji w zakresie celów hodowli koni w spółkach o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej; koordynowanie programów hodowli koni ras utrzymywanych w tych spółkach w zakresie zaspokajania potrzeb rolnictwa, jeździectwa i wyścigów konnych.

Pełnomocnik będzie też opracowywał rekomendacje w zakresie kształcenia w zawodach związanych z hodowlą i użytkowaniem koni oraz szkolenia pracowników odpowiedzialnych za hodowlę.

Pracę pełnomocnika będzie nadzorował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.