Sejm poparł w środę ustawę, która zakłada, że wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i płatności z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) będą dostarczane do ARiMR w formie elektronicznej.

Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, przygotowaną przez resort rolnictwa.

Głosowało 436 posłów. Za przyjęciem ustawy głosowało 243, przeciw było 125. 68 posłów wstrzymało się od głosu.

Projekt jest procedowany w trybie przyspieszonym ze względu na terminy. Od 15 marca rozpoczyna się, zgodnie z unijnymi przepisami, przyjmowanie wniosków o dopłaty bezpośrednie.

Nowe przepisy wprowadzają zasadę składania wszystkich wniosków zarówno o dopłaty bezpośrednie, jak i w ramach unijnych programów wsparcia (PROW) tylko w formie elektronicznej. Taki wymóg od 2018 r. wprowadziła Komisja Europejska.

Ustawa wprowadza ponadto możliwość składania zamiast wniosku o dopłaty bezpośrednie oświadczenia. W oświadczeniu, rolnik ma potwierdzić, że w ostatnim roku nie ma zmian w jego gospodarstwie. Oświadczenia będą mogli składać rolnicy, których gospodarstwo nie przekracza 10 ha. W ocenie resortu rolnictwa takie oświadczenia może złożyć 300-500 tys. osób. Oświadczenia takie będzie można składać od 15 lutego do 14 marca.

Nowym rozwiązaniem jest też podniesienie progu, od którego trzeba stosować ustawę o zamówieniach publicznych z 20 tys. zł do 30 tys. euro. Oznacza to, że rolnik realizując inwestycję, której koszt nie przekracza 127 tys. zł nie będzie musiał ogłaszać przetargu i zbierać ofert.

O wnioski bezpośrednie ubiegało się w 2017 r. się ok. 1 mln 350 tys. rolników. W ubiegłym roku wniosek o dopłaty bezpośrednie przez internet dostarczyło 11 tys. beneficjentów.

Znowelizowane przepisy mają wejść życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać 15 lutego 2018 r. Teraz znowelizowana ustawa zostanie przekazana do dalszych prac w Senacie