Do 9 maja br. przetwórcy z sektora rolno-spożywczego mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na inwestycje związane z produkcją i handlem żywnością - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

O dofinansowanie mogą starać się mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa zajmujące się handlem lub przetwarzaniem żywności - m.in. mięsa, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka, soków czy olejów. Pieniądze mogą być przeznaczone np. na zakupu maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów, a także - chociaż w ograniczonym zakresie - na budowę i modernizację budynków.

Warunkiem przyznania pomocy jest posiadanie przez firmy długoterminowych umów z rolnikami, grupami producentów rolnych czy też ich związkami. Jeżeli firma zajmuje się produkcją, to długoterminowa umowa musi dotyczyć nabycia co najmniej połowy potrzebnych produktów. Natomiast gdy podmiot świadczy usługi związane z przechowywaniem, to co najmniej połowa towaru musi pochodzić od producentów rolnych związanych z firmą umowami długoterminowymi lub podmiotów, które same nabywają produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na inwestycje. Minimalna wysokość wsparcia to 100 tys. zł, a maksymalna - 3 mln zł dla jednej firmy. Gdy o dofinansowanie ubiega się związek grup producentów rolnych lub zrzeszenie organizacji producentów, to pomoc może sięgnąć 15 mln zł.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z zaliczek na inwestycje, pod warunkiem dodatkowego zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji (np. ubezpieczeniowej), odpowiadającej kwocie zaliczki.

Wnioski należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach regionalnym ARiMR. Można je również wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Złożone wnioski będą poddane ocenie punktowej. Punkty będzie mnożna otrzymać za przynależność m.in. do grupy czy organizacji producentów rolnych, za realizację innowacyjnych projektów, inwestycji związanych z ochroną środowiska naturalnego lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu, jak również za uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości, a także za przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych. Na dodatkowe punkty mogą też liczyć firmy, które prowadzą działalność na terenach z dużym bezrobociem.

O kolejności udzielenia pomocy będzie decydowała liczba zdobytych punktów. Takie zestawienie Agencja opublikuje na swojej stronie internetowej w terminie do 90 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.