statystyki

Czy pszczelarz też jest rolnikiem?

autor: Kazimierz Jan Paczesny13.05.2017, 07:30
pszczoły miód

Rolnik nie jest tym samym co rolnik indywidualnyźródło: ShutterStock

Jeśli zginą pszczoły, ludziom pozostaną cztery lata istnienia – miał stwierdzić Albert Einstein. Rodziny tych owadów mają zostać wyjęte spod możliwości egzekucji sądowej.

Jeszcze kilkanaście miesięcy temu żartowano o wyłączeniu spod egzekucji sądowej „konia wraz z uprzężą”. Nie może więc dziwić rozpoczęcie przez Ministerstwo Sprawiedliwości prac nad nowelizacją rozporządzenia z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne, które nie podlegają egzekucji sądowej (Dz.U. 1996 r. nr 63, poz. 300 ze zm.). Zgodnie z par. 1 pkt 5 projektu objęto ochroną pnie, czyli rodziny pszczele z zasiedlonymi przez nie ulami. Biorąc pod uwagę znaczenie pszczół dla rolnictwa (polska gospodarka zawdzięcza pszczelarzom ponad 4 mld zł rocznie za zapylenie roślin uprawnych, nie mówiąc już o zysku z roślin żyjących dziko, dane za: T. Wood, D. Goulson, „Neonikotynoidy: zagrożenie dla pszczół”, Warszawa 2017, s. 6) i ich wkład w wyżywienie społeczeństwa oraz stwierdzenie w Polsce CCD (zespół masowego ginięcia pszczół, ang. Colony Collapse Disorder), decyzję ministerstwa należy uznać za racjonalną i przemyślaną.

Kim właściwie jest rolnik?

Problem pojawia się jednak na płaszczyźnie interpretacji przywołanego przepisu. Jak bowiem stanowi tytuł rozporządzenia, podmiotem płynących z niego dobrodziejstw jest rolnik prowadzący gospodarstwo rolne. Rozporządzenie nie zawiera jednak definicji legalnej pojęć „rolnik” i „gospodarstwo rolne”, a w obrocie prawnym spotkać można ich kilka. I tak np. Wielkopolska Izba Rolnicza zapytała o to ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego. Odpowiedź do dziś znajduje się na jej stronach internetowych (http://www.wir.org.pl/archiwum/aktualne/definicja_rolnik.htm). Minister Sawicki osobiście odmówić miał możliwości opracowania jednej, powszechnie obowiązującej definicji rolnika. Nie wnikając w spór o charakterze teoretycznoprawnym, pozwolę sobie zwrócić uwagę na istnienie dwóch fundamentalnych definicji legalnych pojęcia „rolnik”. Pierwsza, mocno związana z przepisami unijnymi – art. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z 19 stycznia 2009 r., ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005; (WE) nr 247/2006; (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16 ze zm.) – dostępna m.in. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opisuje rolnika jako „osobę fizyczną lub prawną bądź grupę osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz która prowadzi działalność rolniczą”. Druga, czerpiąca z art. 6 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1991 r. nr 7, poz. 24 ze zm.) jest szeroko rozpowszechniana przez urzędników i pracowników ośrodków doradztwa rolniczego. Zgodnie z nią rolnikiem jest „pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia”.


Pozostało jeszcze 62% treści

Czytaj wszystkie artykuły na gazetaprawna.pl oraz w e-wydaniu DGP
Zapłać 97,90 zł Kup abonamentna miesiąc
Mam kod promocyjny
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane