statystyki

Czy pszczelarz też jest rolnikiem?

autor: Kazimierz Jan Paczesny13.05.2017, 07:30
pszczoły miód

Rolnik nie jest tym samym co rolnik indywidualnyźródło: ShutterStock

Jeśli zginą pszczoły, ludziom pozostaną cztery lata istnienia – miał stwierdzić Albert Einstein. Rodziny tych owadów mają zostać wyjęte spod możliwości egzekucji sądowej.

Jeszcze kilkanaście miesięcy temu żartowano o wyłączeniu spod egzekucji sądowej „konia wraz z uprzężą”. Nie może więc dziwić rozpoczęcie przez Ministerstwo Sprawiedliwości prac nad nowelizacją rozporządzenia z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne, które nie podlegają egzekucji sądowej (Dz.U. 1996 r. nr 63, poz. 300 ze zm.). Zgodnie z par. 1 pkt 5 projektu objęto ochroną pnie, czyli rodziny pszczele z zasiedlonymi przez nie ulami. Biorąc pod uwagę znaczenie pszczół dla rolnictwa (polska gospodarka zawdzięcza pszczelarzom ponad 4 mld zł rocznie za zapylenie roślin uprawnych, nie mówiąc już o zysku z roślin żyjących dziko, dane za: T. Wood, D. Goulson, „Neonikotynoidy: zagrożenie dla pszczół”, Warszawa 2017, s. 6) i ich wkład w wyżywienie społeczeństwa oraz stwierdzenie w Polsce CCD (zespół masowego ginięcia pszczół, ang. Colony Collapse Disorder), decyzję ministerstwa należy uznać za racjonalną i przemyślaną.

Kim właściwie jest rolnik?

Problem pojawia się jednak na płaszczyźnie interpretacji przywołanego przepisu. Jak bowiem stanowi tytuł rozporządzenia, podmiotem płynących z niego dobrodziejstw jest rolnik prowadzący gospodarstwo rolne. Rozporządzenie nie zawiera jednak definicji legalnej pojęć „rolnik” i „gospodarstwo rolne”, a w obrocie prawnym spotkać można ich kilka. I tak np. Wielkopolska Izba Rolnicza zapytała o to ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego. Odpowiedź do dziś znajduje się na jej stronach internetowych (http://www.wir.org.pl/archiwum/aktualne/definicja_rolnik.htm). Minister Sawicki osobiście odmówić miał możliwości opracowania jednej, powszechnie obowiązującej definicji rolnika. Nie wnikając w spór o charakterze teoretycznoprawnym, pozwolę sobie zwrócić uwagę na istnienie dwóch fundamentalnych definicji legalnych pojęcia „rolnik”. Pierwsza, mocno związana z przepisami unijnymi – art. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z 19 stycznia 2009 r., ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005; (WE) nr 247/2006; (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16 ze zm.) – dostępna m.in. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opisuje rolnika jako „osobę fizyczną lub prawną bądź grupę osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz która prowadzi działalność rolniczą”. Druga, czerpiąca z art. 6 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1991 r. nr 7, poz. 24 ze zm.) jest szeroko rozpowszechniana przez urzędników i pracowników ośrodków doradztwa rolniczego. Zgodnie z nią rolnikiem jest „pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia”.


Pozostało 62% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane