Współpraca ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS opiera się na licencjach udzielanych przez ten podmiot. Zainteresowani muszą wystąpić z odpowiednim wnioskiem.

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS reprezentuje prawa autorów utworów słownych, muzycznych, słowno-muzycznych, (w tym w utworach audiowizualnych, takich jak film, teledysk), utworów choreograficznych, dramatycznych, dramatyczno-muzycznych, muzyczno-choreograficznych. Zgoda na wykorzystanie tych utworów przybiera formę umowy licencyjnej. Zainteresowanie muszą wystąpić z odpowiednim wnioskiem.

Dokument wybierany jest w zależności od rodzaju planowanej eksploatacji utworów, gdyż decyzja dotyczyć będzie konkretnego pola. Dlatego pierwszym krokiem, jaki należy wykonać jest zdefiniowanie działań, które mają być realizowane w związku z wykorzystywaniem utworów objętych prawem autorskim. Na stronie internetowej ZAiKS-u znajdują się wzory wniosków.

W razie problemów zainteresowany powinien zapoznać się ze szczegółowym opisem procedur. A jeżeli udostępnione tam informacje nie rozwieją wszystkich wątpliwości może skontaktować się z pracownikami stowarzyszenia.

Do nadawania licencji upoważnione są: Dyrekcja Generalna ZAiKS-u, znajdująca się w Warszawie oraz 13 dyrekcji okręgowych. O wyborze decyduje miejsce prowadzonej działalność oraz planowane pole eksploatacji. Umowy dotyczące wybranych licencji można zawrzeć i opłacać za pośrednictwem Internetu, poprzez platformę Licencje.

Osoby współpracujące z ZAiKS-em w formie tradycyjnej opłacają przesyłane przez stowarzyszenie zgodnie z cennikiem faktury.