Przedmiotem sporu jest kwestia, czy do podstawy wymiaru opłaty za prawa autorskie z tytułu reemisji programów telewizyjnych i radiowych należy wliczać kwoty, które na rachunkach za korzystanie z kablówki figurują np. pod nazwą kosztów dostępu do sieci – czyli tzw. opłaty infrastrukturalne. Organizacja pobierająca tantiemy uważa, że tak. Operatorzy przeciwnie.
SFP-ZAPA – czyli Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych działający w strukturach Stowarzyszenia Filmowców Polskich – zajmuje się zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi do utworów audiowizualnych. W ramach tej działalności pobiera od sieci kablowych i platform satelitarnych wynagrodzenia dla autorów i producentów za wykorzystanie ich utworów. Ma umowy z ponad 300 operatorami, obejmując ponad 97 proc. rynku. Zatwierdzona przez sąd stawka opłat to 2,2 proc.