Wolny dostęp do treści należących do publicznych instytucji kultury, nauki i oświaty przewiduje projekt ustawy o otwartych zasobach publicznych, nad którym pracuje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Dwie opcje

Ustawa określi zasady nabywania przez instytucje, takie jak muzea czy uczelnie wyższe, praw do zasobów publicznych, czyli treści wytworzonych za publiczne pieniądze: książek, nagrań audiowizualnych czy materiałów edukacyjnych. Podmioty te zostaną zobligowane do udostępniania tych zasobów wszystkim zainteresowanym.
– Ustawa zobowiąże wskazane podmioty do nabywania majątkowych praw autorskich do utworów, a następnie do udostępniania tych treści w centralnym repozytorium lub poprzez stworzone w tym celu repozytoria.
Reklama
Uzyskają one także możliwość określania warunków korzystania z zasobów będących w ich posiadaniu – mówi rzecznik MAiC Artur Koziołek. Projekt ustawy przyznaje bowiem instytucjom prawo wyboru, na jakich zasadach chcą udostępniać treści.
Na przykład decydując się na opcję podstawową, podmioty te zezwolą wyłącznie na przeglądanie swoich zasobów w systemie repozytorium. Zgodnie z opcją pełną treści będą rozpowszechniane na wolnej licencji, przez co zainteresowani uzyskają możliwość wykorzystania ich do własnych celów.

Dla małych firm

Jak wskazano w założeniach do projektu ustawy, jej przyjęcie wpłynie na wzrost wykorzystania cyfrowych technologii w dziedzinie nauki, kultury i edukacji. Ustawa ułatwi też dostęp m.in. do zasobów mediów publicznych.
Umożliwi również korzystanie z materiałów edukacyjnych wyprodukowanych za publiczne pieniądze, co powinno ułatwić pracę nauczycieli. Dzięki otwarciu zasobów publicznych mogą powstać nowe serwisy internetowe, również komercyjne. Pomoże to małym przedsiębiorstwom działającym w sektorze mediów i technologii cyfrowych.
Jak wskazuje MAiC, rządowe prace nad projektem zakończą się jeszcze w tym roku.
– Projekt założeń do projektu ustawy został przedstawiony i skonsultowany w ramach zespołu zadaniowego do spraw otwartych danych Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. Planowany termin skierowania projektu ustawy do prac parlamentarnych to czwarty kwartał 2012 r. – deklaruje Artur Koziołek.

Etap legislacyjny
Projekt założeń