– Filmy z dwudziestolecia międzywojennego dla wszystkich i za darmo – minister kultury Bogdan Zdrojewski zapowiedział w rozmowie z „DGP”, że cała polska twórczość filmowa sprzed wojny zostanie scyfryzowana i udostępniona w internecie.
Cyfryzacja tych filmów to element udostępniania tzw. domeny publicznej. W Europie zostały za nią uznane te dzieła, co do których wygasły prawa autorskie i które zgodnie z dyrektywami KE powinny zostać udostępnione mieszkańcom Unii jako wspólne dziedzictwo dostępne we wspólnej cyfrowej bibliotece Europeana. Pod adresem www.europeana.eu bezpłatnie dostępnych jest ponad 20 mln dokumentów, książek, obrazów, fotografii i utworów muzycznych.
Prace nad uregulowaniem statusu prawnego i digitalizacją tych dzieł trwają od lat, teraz pojawią się efekty. – W trzech obszarach jesteśmy już gotowi. Biblioteka Narodowa ma już scyfryzowany kontent w zakresie całej polskiej literatury klasycznej. Pod tym względem, jeżeli chodzi o budowanie domeny publicznej, jesteśmy piątym krajem w Europie – mówi Zdrojewski i dodaje, że także Narodowe Archiwum Cyfrowe odpowiedzialne za zbiory archiwalne w ostatnich latach 10-krotnie przyspieszyło prace i udostępni zbiory za 2–3 lata.
Najbardziej zaawansowane są prace dotyczące udostępniania zasobów filmowych z II RP. Wszystkie filmy zostaną udostępnione w portalu domeny publicznej bezpłatnie w ciągu roku. Jeden z filmów już został pokazany – „Mania” z Polą Negri. Prace trwają także nad rejestracjami spektakli operowych i teatralnych. O wiele trudniejsze są prace związane z archiwami powojennymi telewizji publicznej. – Na cenne materiały TVP podpisano w ubiegłych latach umowy, które wygasają dopiero za kilka, kilkanaście lat. Obejmują wiele seriali i filmów.
Domena publiczna staje się coraz popularniejszym źródłem książek, fotografii i filmów ściąganych przez internautów za darmo, bez naruszenia praw autorskich. Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona pod adresem www.polona.pl udostępnia najważniejsze wydania tekstów literackich i naukowych, dokumentów historycznych, czasopisma, grafikę, fotografię, nuty oraz mapy. Zawiera ponad 35 tys. scyfryzowanych dzieł. Od 2006 r. skorzystało z niej ponad 3,5 mln czytelników.