Funkcje programu komputerowego i język oprogramowania nie są chronione przez prawo autorskie.
Brytyjski High Court of Justice zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE o uściślenie zakresu ochrony prawnej przysługującej programom komputerowym na podstawie prawa Unii. Opinię w tej sprawie wydał już Yves Bot, jeden z rzeczników generalnych. I chociaż sędziowie TS nie muszą orzekać zgodnie z taką opinią, to niezwykle rzadko wydają wyroki o odmiennej treści. Rola rzeczników generalnych w TS jest bowiem podobna do tej, jaką pełnią w polskich sądach biegli.

Brytyjski przypadek