Przepisy prawa autorskiego, które obowiązują od października 2010 r. i które miały zlikwidować obowiązek opłacania tantiem zarówno ZAiKS-owi (organizacji reprezentującej twórców), jak i Stoartowi (stowarzyszenia wykonawców), nadal nie działają. Co gorsza, nie wiadomo, jak długo to jeszcze potrwa.

Zatwierdzanie tabel z tantiemami

Zgodnie z przepisami prawa autorskiego organizacje zbiorowego zarządzania, które pobierają opłaty od przedsiębiorców za odtwarzanie muzyki w restauracji, zakładzie fryzjerskim itd. powinny zawrzeć porozumienie. Ma ono dotyczyć udzielania licencji i pobierania tantiem. Dzięki niemu właściciel restauracji, który puszcza muzykę, będzie płacił tylko jednemu stowarzyszeniu, które zostanie wyznaczone przez te organizacje.