Emigrację zarobkową w ciągu najbliższego roku rozważa 12 proc. aktywnych lub potencjalne aktywnych zawodowo Polaków - wynika z badania firmy Work Service.

Work Service podał, że w badaniu sprzed roku chęć wyjazdu zgłaszało o 7 pkt. proc. więcej badanych.

"3 na 4 Polaków, którzy chcą pracować za granicą jako główny powód wyjazdu wskazuje wyższe niż w Polsce zarobki. W następnej kolejności nasi rodacy wymieniają ex aequo: możliwość podróżowania i zwiedzania świata oraz brak odpowiedniej pracy w Polsce (po 27 proc.)" - napisano w raporcie.

Badanie zrealizowano na próbie 634 osób pracujących, bezrobotnych, uczących się oraz przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Wykluczono z niej emerytów, rencistów oraz osoby zajmujące się domem.