Urzędy pracy zalały wnioski od osób spoza Unii. Firmy i cudzoziemcy obawiają się nie tylko nowych przepisów, nad którymi pracuje rząd, lecz także bałaganu po ich wejściu.
Tylko do końca roku pracodawcy mogą składać oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi spoza Unii. Ta uproszczona procedura, która dotyczy obywateli Ukrainy, Białorusi, Armenii, Gruzji, Rosji, Mołdawii, zostanie bowiem wkrótce zlikwidowana.
Idzie nowe