Jak obliczyć wynagrodzenie twórcy, który we wrześniu był na urlopie wypoczynkowym

autor: Izabela Nowacka22.09.2016, 09:13; Aktualizacja: 22.09.2016, 11:55
złotówki, pieniądze

Pracodawca jako płatnik oblicza miesięczne zaliczki na podatek dochodowy z tytułu stosunku pracy z zastosowaniem ustawowych kosztów uzyskania przychodówźródło: ShutterStock

Pracownik wykonuje m.in. prace twórcze i ma potrącane koszty uzyskania przychodów w wysokości 50 proc. oraz zwykłe koszty kwotowe. Wynagrodzenie brutto wynosi 8500 zł, z tego 80 proc. za przeniesienie praw autorskich. We wrześniu był na 5-dniowym urlopie wypoczynkowym. Jak wyliczyć wynagrodzenie za ten miesiąc?

Autorskie, 50-proc. koszty uzyskania przychodów wolno zastosować tylko w odniesieniu do wynagrodzenia za prace twórcze, a nie do całości. Jeżeli w danym miesiącu pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym, to należy obliczyć oddzielnie wynagrodzenie za ten urlop, by prawidłowo odliczyć koszty podatkowe. Do wynagrodzenia za urlop mogą być bowiem zastosowane wyłącznie koszty standardowe dla stosunku pracy.

Koszty dla twórcy

Pracodawca jako płatnik oblicza miesięczne zaliczki na podatek dochodowy z tytułu stosunku pracy z zastosowaniem ustawowych kosztów uzyskania przychodów. Koszty dla tego źródła przychodów zostały ustalone w stałej, zryczałtowanej, kwotowej normie określonej w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT). Obowiązują tutaj dwie stawki kosztów miesięcznych:

w111,25 zł – stawka standardowa,

w139,06 zł – stawka stosowana, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Jednak do dochodów pracownika mogą być również stosowane tzw. koszty autorskie, wynoszące 50 proc. przychodu pomniejszonego uprzednio o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne. Są to koszty z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów lub rozporządzania przez nich tymi prawami (art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT). Zastosowanie 50-proc. kosztów uzyskania przychodów jest możliwe wówczas, gdy dana osoba uzyska przychód za wykonanie czynności będącej przedmiotem prawa autorskiego lub pokrewnego oraz gdy twórca dokona rozporządzenia prawami autorskimi do swojego utworu, czyli gdy przejdą one na zamawiającego utwór lub gdy twórca udzieli licencji na korzystanie z nich. Pracownik może w ramach stosunku pracy stworzyć utwór, a wynagrodzenie pracownicze może w części stanowić honorarium za autorskie prawa majątkowe do stworzonego utworu, do którego stosuje się podwyższone koszty uzyskania. Nie ma znaczenia, w ramach jakiego stosunku prawnego twórca uzyskuje przychód z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi. Zatem zarówno stosunek cywilnoprawny (np. umowa o dzieło), jak i stosunek pracy dają możliwość odliczenia wyższych kosztów od przychodu, który podatnik osiągnął za wykonanie czynności (utworu) będącej przedmiotem prawa autorskiego.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do której odwołują się przepisy ustawy o PIT, reguluje m.in. kwestie prawne związane z powstaniem i nabyciem prawa autorskiego do utworów pracowniczych. Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, z chwilą przyjęcia utworu nabywa autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. Jeżeli więc umowa o pracę nie stanowi inaczej i w ramach pracowniczych obowiązków mieści się również działalność twórcza, to wynagrodzenie za tę pracę stanowi równocześnie wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych.


Pozostało 73% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane