Pan Michał dostał niedawno propozycję innej pracy. – Nie zastanawiałem się nawet chwili, propozycja jest naprawdę korzystna. Powinienem jednak zacząć ją za dwa miesiące, tymczasem w dotychczasowej firmie obowiązuje mnie trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Boję się, że jeśli będę musiał zostać przez trzy miesiące, nowa oferta pracy przestanie być aktualna. Czy szef może nie zgodzić się na moje wcześniejsze odejście – martwi się czytelnik.
Szybsze odejście z pracy jest teoretycznie możliwe dzięki rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron. Dla pracownika, któremu szybka zmiana firmy jest na rękę, to korzystne rozwiązanie. Dla pracodawcy może być jednak zupełnie inaczej. Odejście z pracy jednej osoby wiąże się z koniecznością rekrutacji, a następnie przeszkolenia nowego pracownika. Oczywiście, wiele zależy od dobrej woli pracodawcy, zwłaszcza jeśli pracownik odchodzący do innej firmy nie wykonywał zadań, przy których nikt nie mógłby go zastąpić. Czasami jednak trudna sytuacja kadrowa sprawia, że szef nie zgadza się na wcześniejsze odejście pracownika i ma do tego pełne prawo. Może też sam wskazać termin, który jego zdaniem będzie odpowiedni. Jeśli odmówi, pracownik musi z taką decyzją się pogodzić. Nie może wówczas uznać decyzji pracodawcy za naruszającą prawa pracownicze i złożyć wypowiedzenia w trybie natychmiastowym z winy pracodawcy.
Pan Michał martwi się również, że jeśli dotychczasowy pracodawca nie zgodzi się na wcześniejsze rozwiązanie umowy, a minie termin, do którego miał rozpocząć pracę w nowym miejscu, zostanie bez zatrudnienia. Nie powinien się jednak tego obawiać, choć rzeczywiście często się zdarza, że pracodawca automatycznie traktuje wniosek o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron jako wypowiedzenie umowy o pracę. Jeśli podwładny, po tym jak przełożony nie wyrazi zgody na odejście z pracy bez dotrzymania okresu wypowiedzenia, nie złoży dodatkowego wniosku, przełożony powinien traktować to jako decyzję o pozostaniu w dotychczasowej pracy. Dużo zależy od tego, jak został sformułowany wniosek o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Można dopisać, że niewyrażenie przez przełożonego zgody na wcześniejsze odejście również skutkuje wnioskiem o rozwiązanie umowy o pracę. Jeśli jednak nasz czytelnik takiego zapisu nie zrobi, należy uznać, że w razie braku możliwości wcześniejszego odejścia decyduje się zostać w dotychczasowej pracy.
Podstawa prawna
Art. 30, art. 36 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502).