Warunki pracy trzeba będzie potwierdzać na piśmie jeszcze przed dopuszczeniem zatrudnionego do jej świadczenia. Tak wynika z projektu nowelizacji k.p., który dziś przyjął rząd.
Obecnie warunki zatrudnienia należy potwierdzić na piśmie najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez podwładnego. To jednak utrudnia kontrolę legalności zatrudnienia. W razie wizyty inspektora pracy pracodawcy twierdzą bowiem, że dana osoba nie jest zatrudniona na czarno (bez umowy), lecz przebywa pierwszy dzień w firmie i do końca tej dniówki podpisana zostanie z nią umowa (to tzw. syndrom pierwszej dniówki). Niektóre firmy wykorzystują też obecne przepisy do bezpłatnej pracy na próbę. Ustalają z kandydatami do zatrudnienia, że początkowo będą oni wykonywać obowiązki bez umowy, po to aby sprawdzić ich przydatność do pracy. W ten sposób zyskiwały siłę roboczą, która nie wiązała się z żadnymi kosztami.
O tym, jak istotny jest to problem, przekonują dane PIP. W 2014 r. nielegalne zatrudnienie polegające na powierzeniu pracy bez potwierdzenia jej warunków na piśmie ujawniono w 18 proc. kontrolowanych firm (w 2013 r. 18 proc. sprawdzanych podmiotów, a w 2012 r. – 16 proc.). Nieprawidłowości te dotyczyły ponad 6 proc. zatrudnionych objętych kontrolą.