Adam Bodnar kwestionuje m.in. usunięcie przepisów gwarantujących dotychczas dostęp do wyższych stanowisk w służbie cywilnej w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Jego zdaniem ustawodawca przywrócił arbitralność w obsadzaniu tych stanowisk. – Nie sposób w związku z tym mówić o realizacji prawa dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach, skoro prawo to będą mogli realizować wyłącznie ci obywatele, którzy mają ekskluzywny dostęp do niepublicznych informacji o wolnych wyższych stanowiskach w służbie cywilnej – argumentuje.

W ocenie RPO niekonstytucyjna jest także zmiana reguł obsadzania wyższych stanowisk. Ma ono następować w drodze powołania w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Pozostaje to w sprzeczności z zasadami zawodowego, politycznie neutralnego i stabilnego korpusu służby urzędniczej w administracji państwowej.