Trudności w znalezieniu pracowników z odpowiednimi umiejętnościami ma 72% organizacji w Polsce, to o 2 pkt proc. więcej niż rok temu, wynika z raportu ManpowerGroup "Niedobór talentów". Jak pokazuje badanie, najtrudniejsze do znalezienia wśród kandydatów są umiejętności z obszaru IT i analizy danych, o czym mówi 27% pracodawców. Globalnie z niedoborem talentów boryka się 77% organizacji.

Polscy pracodawcy wskazują na największą trudność w zrekrutowaniu odpowiednich kandydatów z umiejętnościami z obszaru IT & analizy danych - wskazało na nie 27% respondentów. Na drugim miejscu znalazły się kompetencje z zakresu sprzedaży i marketingu (24%), a następnie umiejętności techniczne (23%), obsługa klienta (22%) oraz logistyka i operacje (19%), podkreślono.

"Branżą, w której pracodawcy mówią o największych wyzwaniach rekrutacyjnych, są usługi komunikacyjne - 83% firm ma problem ze znalezieniem odpowiednich do pracy kandydatów. Wysoki deficyt w tym zakresie odczuwają też organizacje z obszaru IT i technologii (75%), przemysłu i surowców (74%), jak również nauk przyrodniczych i opieki zdrowotnej (74%)" - czytamy w komunikacie.

Największe trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy na poziomie 74% mają średnie (50-250 zatrudnionych osób) i duże (ponad 250 pracowników) organizacje. Niemal z taką samą skalą wyzwania zmagają się małe (zatrudniające od 10 do 49 osób) przedsiębiorstwa (73%). Problem ten dotyczy również 60% mikroprzedsiębiorstw (do 9 osób).

Polscy pracodawcy, którzy wskazali w badaniu na niedobór kandydatów o pożądanych umiejętnościach, zostali zapytani o to, w jaki sposób chcą wypełnić tę lukę. Najwięcej z nich planuje zainwestowanie w rozwój zatrudnionych już osób (70%), a także zatrudnienie nowych talentów na stałe (48%) lub tymczasowo (40%). Firmy chcą także postawić na rozszerzenie działań związanych z nowymi technologiami (38%), wskazano w materiale.

"Raport ManpowerGroup porusza także kwestię umiejętności miękkich. Wśród tych najtrudniejszych do znalezienia cech kandydatów do pracy znalazły się odporność na stres i umiejętność adaptacji (34%), a także zdolność krytycznego myślenia oraz analizy (33%). Brakuje również osób charakteryzujących się wnikliwością i chęcią do rozwoju (27%), potrafiących działać zespołowo (25%) oraz sprawnie rozwiązujących problemy (25%)" - czytamy dalej.

Globalnie problem ze zrekrutowaniem odpowiednich talentów zgłasza 77% firm, co jest wynikiem o 5 pkt proc. wyższym niż ten notowany przez polskie organizacje. Biorąc pod uwagę poziom trudności w zrekrutowaniu pożądanych pracowników wśród sąsiadujących z nami krajów, lepszą niż w Polsce sytuację deklarują organizacje w Czechach (66%) oraz Słowacji (68%). O większym niedoborze talentów mówią natomiast niemieckie firmy (86%).

Badanie "Niedobór talentów" zostało zrealizowane na próbie 510 pracodawców w Polsce i niemal 39 000 firm na świecie. Celem badania było zmierzenie skali trudności w pozyskiwaniu nowych pracowników o pożądanych kompetencjach. Raport prezentuje dane w podziale na 6 regionów Polski i 8 sektorów rynku. W raporcie znajdują się również dane na temat umiejętności, w tym również kompetencji miękkich, najtrudniejszych do znalezienia u kandydatów. Badanie zostało zrealizowane pomiędzy 2 a 31 stycznia 2023 roku.

(ISBnews)