W 2014 roku menedżerowie zarządzający bankami notowanymi na GPW zarobili o 6% więcej niż w 2013 roku. Mediana ich rocznych wynagrodzeń wyniosła 1 747 000 PLN. Połowa z nich otrzymała wynagrodzenie w przedziale od 1 142 000 PLN do 2 189 696 PLN.

Z raportu "Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2014 roku" przygotowanego przez portal wynagrodzenia.pl dowiadujemy się następujących faktów o realiach kadr zarządzających w sektorze bankowym. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w raporcie:

67 menedżerów otrzymało roczne wynagrodzenia w wysokości 1 000 000 PLN i więcej.

Mediana rocznych wynagrodzeń prezesów, którzy przepracowali cały 2014 rok, wyniosła 2 832 000 PLN. W porównaniu z 2013 rokiem zarobili o 14% więcej.

Mediana rocznych wynagrodzeń wiceprezesów wyniosła 1 638 000 PLN, zaś płace członków zarządów sięgały 1 731 000 PLN. W porównaniu do roku poprzedniego wynagrodzenia wiceprezesów wzrosły o 3%, a członków zarządów o 12 %.

Tylko 11 menedżerów (12% badanej próby) zarobiło w 2014 roku mniej niż 1 mln PLN. Najliczniejszą grupę – 67 osób stanowili menedżerowie, których wynagrodzenie mieściło się w przedziale od 1 mln PLN do 2,5 mln PLN

W 2014 roku najwyższe wynagrodzenie otrzymał Luigi Lovaglio, prezes zarządu Banku Pekao SA. Jego wynagrodzenie wyniosło 7 170 000 PLN.

Spośród kobiet, które zasiadły w zarządach banków w 2014 roku, najwyższe wynagrodzenie otrzymała Małgorzata Kołakowska – prezes ING Banku Śląskiego S - 3 846 000 PLN.

Dziesięciu najlepiej zarabiających menedżerów łącznie otrzymało 37 619 861 PLN.

Spośród 14 banków notowanych na GPW najwięcej na wynagrodzenia menedżerów najwyższego szczebla przeznaczył Bank Zachodni WBK SA – 21 242 950 PLN.

Bankami z najwyższymi średnimi wynagrodzeniami menedżerów zostały:
Bank Pekao SA - 2 730 033 PLN
ING Bank Śląski SA - 2 492 371 PLN
mBank SA - 2 270 902 PLN


Cały raport jest dostępny na portalu wynagrodzenia.pl

Ogólnopolskie Badanie wynagrodzeń dostępne jest na stronie: http://wynagrodzenia.pl/obw.php