Zgodnie z wynikami Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2014 roku przez Sedlak & Sedlak wynagrodzenia w sektorze publicznym były o 21 proc. niższe niż oferowane w sektorze prywatnym.
ikona lupy />
Inne

W 2014 roku jedynie co piąty respondent OBW był zatrudniony w instytucji publicznej, gdzie mediana wynagrodzeń wynosiła 3 486 PLN.

ikona lupy />
Inne

Tymczasem przeciętne wynagrodzenie w sektorze prywatnym wyniosło 4 400 PLN.

Okazuje się, że luka płacowa, czyli procentowa różnica pomiędzy zarobkami kobiet i mężczyzn, jest wyższa w państwowych firmach.

Panie zarabiały tam przeciętnie o 23 proc. mniej od panów. Dla porównania, prywatni przedsiębiorcy płacili kobietom o 17 proc. mniej.

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń poprosiliśmy respondentów, aby podali informację o wysokości otrzymywanej premii.

Okazuje się, że pracownicy firm prywatnych otrzymywali wyższe premie – przeciętnie o 400 PLN brutto. Odsetek osób otrzymujących dodatek do wynagrodzenia był niemal ten sam w obu grupach.

Zgodnie z wynikami Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, osoby które znalazły pracę w sektorze państwowym, rzadziej ją zmieniają.

Ponad połowa pracowników zatrudnionych u prywatnego przedsiębiorcy przepracowała u niego pięć lat lub mniej.

Na wykresie widać wyraźnie, że osoby z długim stażem pracy u aktualnego pracodawcy (powyżej 10 lat) to zazwyczaj pracownicy instytucji państwowych.

Andrzej Kuczara, Sedlak & Sedlak