Prezydencka minister liczy, że projekt w drugiej połowie lutego trafi do Sejmu .

Pod względem rozwiązań ułatwiającym rodzicom funkcjonowanie na rynku pracy, Polska ma jeszcze trochę do nadrobienia - mówiła Irena Wóycicka. Dotyczy to zarówno rozwiązań, dotyczących urlopu rodzicielskiego, jak i organizacji czasu pracy.

W ustawie rodzinnej, propozycje zmian dotyczą przede wszystkim kodeksu pracy. Wprowadza ona do Kodeksu pracy m.in. pojęcie obowiązków rodzinnych, którego dotychczas nie było. Na bazie tego pojęcia zwiększa uprawnienia rodziców do ubiegania się o elastyczne rozwiązania w organizacji czasu pracy. Chodzi nie tylko o dzieci, ale także o opiekę nad osobami starszymi. Irena Wóycicka zwróciła uwagę, że w naszym starzejącym się społeczeństwie te obowiązki będą odgrywać coraz większą rolę.

Projekt trafił do konsultacji społecznych.