W połowie stycznia Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wysłało do premiera apel o przesunięcie o rok terminów wejścia w życie podatkowo-składkowej części Polskiego Ładu. Sprzeciwiło się też obciążaniu księgowych winą za chaos związany z wdrażaniem nowych regulacji.
Dziś w odczuciu przedstawicieli branży projekt regulacji zawodu księgowego to odpowiedź na ten apel.