Jeżeli pracownik skróci zwolnienie lekarskie i wróci wcześniej do pracy, traci prawo wynagrodzenia (zasiłku) chorobowego za przepracowane dni. Ponadto, zanim wróci do obowiązków, najlepiej żeby najpierw postarał się o zaświadczenie lekarskie.

Zgodnie z prawem, pracownik w okresie orzeczonej przez lekarza niezdolności do pracy z powodu choroby nie może wykonywać pracy zarobkowej, ani wykorzystywać zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem, pod groźbą utraty prawa do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

Zobacz, czego nie wolno robić na zwolnieniu lekarskim>>

Jednak, jeśli pracownik czuje, że powrócił do zdrowia przed końcem zwolnienia, a jest ono krótsze niż 30 dni, może wrócić do swoich obowiązków. W przypadku zwolnień poniżej 30 dni ZUS uznaje, że podjęcie przez pracownika pracy u swojego pracodawcy - w okresie orzeczonej niezdolności do pracy - jest równoznaczne z wycofaniem wniosku o zasiłek chorobowy.

Najlepiej jednak, żeby pracownik postarał się o stosowne zaświadczenie lekarskie od lekarza leczącego ze wskazaniem daty odzyskania zdolności do pracy, które powinien przedłożyć płatnikowi wynagrodzenia chorobowego - zazwyczaj ZUS. Pracodawca powinien wtedy dopuścić pracownika do pracy, a za przepracowane dni wypłacić mu wynagrodzenie. Natomiast za ten okres pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe - jest ono więc wypłacane tylko za wykorzystane dni zwolnienia.

W praktyce dopuszczalna jest też sytuacja, że - zwłaszcza, jeśli chodzi o niewielką dni pozostałych do końca zwolnienia - że pracodawca dopuszcza pracownika do pracy, a do ZUS (gdy jest płatnikiem wynagrodzenia chorobowego) przesyła odpowiednie oświadczenie o powrocie pracownika do obowiązków, z oznaczoną datą powrotu.

Jeśli jednak pracownik w okresie choroby podjąłby pracę u innego pracodawcy, to utraciłby prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia lekarskiego (również za dni, w których prawidłowo wykorzystywał zwolnienie).

W przypadku, gdy niezdolność do pracy z powodu choroby przekroczyła 30 dni, to o dopuszczeniu do pracy zdecydować może tylko lekarz medycyny pracy po przeprowadzeniu badań kontrolnych, na które pracownika kieruje pracodawca. W razie decyzji pozytywnej, podobnie jak w przypadku krótszego zwolnienia, zasiłek chorobowy przysługuje tylko za czas, gdy dana osoba nie pracowała.

Pracownik może również wrócić do pracy, jeśli zwolnienie zostanie skrócone, ale lekarz prowadzący nie ma prawa tego zrobić - jest do tego uprawniony jedynie lekarz orzecznik ZUS. Dzieje się to w wyniku kontroli ZUS>>