Sprawdź, jakie zasady przyznawania urlopu okolicznościowego będą obowiązywać w 2022 roku.

Urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy to dodatkowe dni wolne, przysługujące w związku ze ślubem czy śmiercią osoby bliskiej. Z przepisów wynika, że przysługuje on wyłącznie pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Nie będą, więc mogły o niego wnosić osoby zatrudnione np. na umowie zlecenie czy o dzieło.

Urlop okolicznościowy - kiedy przysługuje?

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:

2 dni w razie:
  • ślubu pracownika
  • narodzinami dziecka pracownika
  • zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy.
1 dzień w razie:
  • ślubu dziecka pracownika
  • zgonu i pogrzebu siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Przepisy nie precyzują, kiedy dokładnie pracownik powinien skorzystać z przysługujących mu dni wolnych. Termin jednak powinien mieć bezpośredni związek z tym wydarzeniami - możliwe jest więc zajmowanie się formalnościami związanymi ze ślubem lub pogrzebem w inne dni, niż zdarzenia te faktycznie mają miejsce.

WAŻNE! Za czas zwolnienia od pracy z powodu ww. okoliczności pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia.