Jeśli w czasie zatrudnienia w jednej firmie podwładny rozpocznie pracę także w innym przedsiębiorstwie, nie będzie podlegał wstępnym badaniom lekarskim.
Rozwiązanie to będzie obowiązywać, jeśli pracownik przedstawi aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach opisanych w skierowaniu, a kolejna firma stwierdzi, że warunki te odpowiadają tym, które panują w niej. Taka poprawka została wprowadzona do rządowego projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej w trakcie prac nadzwyczajnej komisji ds. związanych z ograniczeniem biurokracji. Wczoraj w Sejmie odbyło się jego drugie czytanie.
Proponowane zmiany (obejmują one kilkadziesiąt ustaw) mają duże szanse na uchwalenie, ponieważ wspomniany projekt popierają m.in. kluby PO. PSL i SLD. Oznacza to, że w życie najprawdopodobniej wejdą ułatwienia dotyczące badań lekarskich pracowników. Zgodnie z projektem zmieniony zostanie art. 229 k.p. Wstępnym badaniom lekarskim nie będą podlegały osoby przyjmowane ponownie do pracy w tej samej firmie na to samo stanowisko lub o takich samych warunkach w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tą firmą.
– Takie rozwiązanie spowoduje, że w omawianym przypadku wstępnych badań nie będą musieli przechodzić także zatrudnieni np. na podstawie powołania lub wyboru, a nie tylko ci, którzy podpisują umowę o pracę – wskazywała poseł Maria Małgorzata Janyska, sprawozdawca projektu.
Ta sama zasada będzie dotyczyć także osób podejmujących pracę w nowej firmie, zanim jeszcze upłynie 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy (o ile przedstawią aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach panujących w nowym zakładzie).
Etap legislacyjny
Po II czytaniu projekt trafił do dalszych prac w komisji