Pracownicy zatrudnieni w usługach zarabiali w 2013 roku przeciętnie 3 700 PLN brutto miesięcznie – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak. Pracownicy świadczący usługi dla biznesu zarabiali przeciętnie 4 350 PLN, natomiast świadczący usługi dla ludności – 3 200 PLN.

Pracownicy usług dla biznesu zarabiali więc o 35% więcej niż zatrudnieni w usługach dla ludności i o 17% więcej niż wynosiło przeciętne wynagrodzenie w usługach ogółem.

Schemat 1. Mediany wynagrodzeń całkowitych brutto w usługach w 2013 roku / Media
Schemat 2. Mediany wynagrodzeń całkowitych brutto w poszczególnych sekcjach usług dla biznesu w 2013 roku / Media

Wśród pracowników świadczących usługi dla biznesu najwyższe wynagrodzenie otrzymywały osoby, które swoją karierę zawodową związały z konsultingiem technicznym. Ich przeciętne zarobki wynosiły w 2013 roku 7 500 PLN. O ponad 2 000 PLN mniej zarabiały osoby zajmujące się konsultingiem finansowym i badaniem rynku i opinii. Najniższe, nieprzekraczające 4 000 PLN wynagrodzenia otrzymywali pracownicy świadczący usługi z zakresu rachunkowości i księgowości (3 400 PLN) oraz szkoleń (3 850 PLN).

Wykres 1. Mediany wynagrodzeń całkowitych w wybranych usługach dla biznesu w różnych województwach w 2013 roku (w PLN) / Media

Niezależnie od rodzaju świadczonych usług biznesowych, najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby pracujące na terenie województwa mazowieckiego. Osoby zajmujące się outsourcingiem procesów biznesowych zarabiały tam 6 300 PLN, pracownicy konsultingu finansowego – 6 000 PLN, konsultingu zarządczego – 5 800 PLN, natomiast rachunkowości i finansów – 4 300 PLN.

Sylwia Rębisz, Sedlak & Sedlak